Elinstallatören
/content/images/141/ELIN1117.jpg
Det redaktionella uppdraget är att skildra teknik, arbetssätt och nya trender inom elteknikområdet. Ett starkt fokus ligger på svagströms- och automationsbranscherna. Elinstallatören utkommer med 11 nummer per år.

Välj erbjudande nedan.

Företag kan teckna helårsprenumerationer för halva priset till sina anställda. Villkoret är att fakturan för prenumerationerna skickas till företaget och att tidningarna skickas hem till de anställda. Kontakta kundtjänst för denna typ av beställning: elinstallatoren@titeldata.se och ange kod: 141101.

Företag som är medlemmar i Installatörsföretagen, tidigare EIO, kan teckna prenumerationer gratis till de anställda: kontakta kundtjänst för mer information: elinstallatoren@titeldata.se. Ange kod 141125.


Beställ

Har du internetkod?
Jag har en internetkod och vill beställa en prenumeration.
Ok